Latest Posts

กิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เอสพีกันสาด จำกัด “อิ่มนี้เพื่อน้อง”

กิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เอสพีกันสาด จำกัด “อิ่มนี้เพื่อน้อง”

 

วันที่25 กันยายน 2562 บริษัท เอสพี กันสาด จำกัด ได้มาร่วมกิจกรรม โครงการ อิ่มนี้ เพื่อน้อง สัญจร ครั้งที่9 ทอดไข่เจียว อาหารมือกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดบางเตย กรุงเทพฯ กับท่านส.ส.ดร.พลภูมิ และทีมงาน

         บริษัท เอสพีกันสาด จำกัด ร่วมกับท่านส.ส.ดร.พลภูมิ และทีมงาน จัดทำ “โครงการอิ่มนี้ เพื่อน้อง สัญจร ครั้งที่9″  ณ โรงเรียนวัดบางเตย ข.บึ่งกุ่ม กรุงเทพมหานคร กิจกรรมครั้งนี้จัดทำเพื่อส่งเสริมคุณภาพอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์สมวัย  สร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานเห็นคุณค่าการสละเวลาทำประโยชน์เพื่อสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น เกิดความรักความสมัครคีในชุมชน

อิ่มนี้เพื่อน้อง

อิ่มนี้เพื่อน้อง

อิ่มนี้เพื่อน้อง

อิ่มนี้เพื่อน้อง

อิ่มนี้เพื่อน้อง

อิ่มนี้เพื่อน้อง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.