ติดต่อเรา

กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)

บริษัท เอสพี กันสาด จำกัด
02-936-8843

กรุงเทพฯ (บางแค)

สาขาราชบางแคก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
โดย คุณธนาศักดิ์ บุญเฟือง (ผู้จัดการประจำสาขา)
เป็นผู้ดูแลและให้บริการกับคุณลูกค้าทุกท่าน

บริษัท เอสพี กันสาด จำกัด (บางแค)
เลขที่ 1407 หมู่ 6 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160
02-804-1009

กรุงเทพฯ (ราชพฤกษ์)

สาขาราชพฤกษ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
โดย คุณไกรสร ค่ายเซ่า (ผู้จัดการประจำสาขา)
เป็นผู้ดูแลและให้บริการกับคุณลูกค้าทุกท่าน

บริษัท เอสพีสแตนเลส คอนสตรัลชั่น จำกัด

ภูเก็ต

สาขาภูเก็ต ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558
โดย คุณประเสริฐ แก้วรัศมีโชติ (ผู้จัดการประจำสาขา)
เป็นผู้ดูแลและให้บริการกับคุณลูกค้าทุกท่าน

บริษัท เอสพี กันสาด จำกัด
076-521-277

อุดรธานี

สาขาอุดรธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
โดย คุณประเสริฐ แก้วรัศมีโชติ (ผู้จัดการประจำสาขา)
เป็นผู้ดูแลและให้บริการกับคุณลูกค้าทุกท่าน

บริษัท เอสพี กันสาด จำกัด
เลขที่ 73/18 ถ.บุญญาหาร (อุดร-หนองบัวลำภู) ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000