หลังคาดรีมรูฟ
หลังคาดรีมรูฟ
DREAMROOF เป็นหลังคา นวัตกรรมใหม่ ซึ่งออกแบบดดยผู้เชี่ยวชาญด้านงานหลังคา ดรีมรูฟ (DreamRoof) ผลิตจากวัสดุ UPVC FOAM ด้วยรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย สวยงาม ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับที่อยู่อาศัย ในปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี คุณสมบัติพิเศษของแผ่นดรีมรูฟคือ ด้านบนมีรูปแบบเป็นลอนโค้งมน ส่วนด้านล่าง มีรูปแบบคล้ายระแนง ผิวมันเรียบง่ายต่อการดูแลและทำความสะอาด ป้องกันความร้อนได้ดี ป้องกันเสียงและไม่ติดไฟง่าย
หลังคาดรีมรูฟ หลังคาดรีมรูฟ หลังคาดรีมรูฟ หลังคาดรีมรูฟ หลังคาดรีมรูฟ หลังคาดรีมรูฟ หลังคาดรีมรูฟ หลังคาดรีมรูฟ หลังคาดรีมรูฟ หลังคาดรีมรูฟ หลังคาดรีมรูฟ หลังคาดรีมรูฟ หลังคาดรีมรูฟ หลังคาดรีมรูฟ หลังคาดรีมรูฟ