ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2562

บริษัท เอสพีกันสาด จำกัด ตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้คุณอุ่นใจและคลายกังวลจากปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพราะการตรวจเช็คสุขภาพตอนที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ เพื่อค้นหาความเสี่ยงของโรค หรือโรคและภาวะต่าง ๆ ที่ยังไม่แสดงอาการออกมา เมื่อพบปัญหาสุขภาพตั้งแต่เนิ่น ๆ ไม่เพียงช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้ประสบความสำเร็จ ลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนของโรคเท่านั้น แต่ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาวอีกด้วย

ทาง บริษัท เอสพี กันสาด เล็งเห็นความสำคัญสุขภาพที่ดีของพนักงานบริษัททุกคน จึงมีโครงการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานอยู่เป็นประจำทุกปี

การตรวจร่างกายทั่วไป โดยแพทย์จะสอบถามประวัติการเจ็บป่วย ด้วยโรคบางชนิดของคนในครอบครัว ประวัติอาการต่าง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ประวัติการใช้ยา รวมถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ ร่วมกับการตรวจเบื้องต้น เช่น การตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจหาดัชนีมวลกาย ประกอบกับการตรวจร่างกายเบื้องต้นโดยแพทย์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถแยกโรคได้ในระดับหนึ่ง

ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่ง ให้พนักงานของบริษัททุกคนมีสุขภาพที่ดี พร้อมทำงานในธุรกิจบริการติดตั้งกันสาดด้วยกายและใจที่แข็งแรง มีความสุข เพื่อให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างความก้าวหน้าให้แก่บริษัทไปด้วยกัน

Leave a Reply