ทอดผ้าสามัคคี ณ วัดคลองครุ

ทอดผ้าสามัคคี ณ วัดคลองครุ ปี 2564

วันเสาร์ที่15 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00น

นายสมพร แก้วรัศมีโชติ ประธาน บริษัท เอสพี กันสาด จำกัด และนางชลิดา แก้วรัศมีโชติ ได้รับเกียรติเป็นประธานในการทอดผ้าสามัคคี ณ วัดคลองครุ
ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ผู้บริหาร ,พนักงานและครอบครัว ของ บริษัท เอสพี กันสาด จำกัด ตลอดจนลูกค้า ” บริษัท เอสพี กันสาด จำกัด” ทุกท่าน จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์ศฤงคาร บริวาร มิตรสหายที่ดีนำพาความสุขความเจริญมาให้ มีโชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากศัตรูผู้คิดร้าย และภัยตรายทั้งปวง จงพบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ..สาธุ…_/\_

(ขอขอบพระคุณ พระมหารณฤทธิ์ รวยรื่น มา ณ โอกาสนี้)