บริษัทเอสพี กันสาด จำกัด ร่วมทำบุญวันประเพณีวันสารทไทย

บริษัทเอสพี กันสาด จำกัด ร่วมทำบุญวันประเพณีวันสารทไทย หรือวันสารทเดือนสิบ

วัดคลองครุ ปี 2564

วันที่6 ตุลาคม 2564 นายสมพร แก้วรัศมีโชติ ประธาน บริษัทเอสพี กันสาด จำกัด ร่วมทำบุญ วันประเพณีวันสารทไทย หรือวันสารทเดือนสิบ ณ วัดคลองครุ ปี 2564 เป็นประเพณีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า “งานเดือนสิบ” ของพี่น้องชาวปักษ์ใต้

ประเพณีสารทเดือนสิบ เป็นงานบุญประเพณีมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพ

บุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งเชื่อว่าได้รับการปล่อยตัวมาจากภูมินรกที่ตนต้องจองจำอยู่เนื่องจากผลกรรมที่ตนได้เคยก่อไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยจะเริ่มปล่อยตัวจากภูมินรกในทุกวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 เพื่อมายังโลกมนุษย์ มีจุดประสงค์เพื่อให้มาขอส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกหลานญาติพี่น้องที่ได้เตรียมการอุทิศไว้ให้ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ล่วงลับ หลัง

จากนั้นก็จะกลับไปยังภูมินรก ในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10

วิถีประเพณีที่สืบสานมายาวนานส่งปู่ย่าตายายบรรพบุรุษกลับสวรรค์    ผลบุญที่ได้ทำจงเกิดแก่ข้าพเจ้าครอบครัว

ญาติมิตรพี่น้องผองเพื่อน พนักงาน บริษัท เอสพี กันสาด จำกัดทุกคนและกัลยาณมิตรที่ดีทุกๆท่านเทอญ