บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

โครงการโรงงานสีขาว ใสสะอาด ขจัดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การเครพกฎจราจรและปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันกับสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม กองบังคับการตำรวจนครบาล ๒ กองบัญชาการตำรวจนครบาล พนักงานเอสพี กันสาด ใสสะอาด

Leave a Reply