กิจกรรมเพื่อสังคม “อิ่มนี้เพื่อน้อง”

วันที่ 25 กันยายน 2562 บริษัท เอสพี กันสาด จำกัด ได้ร่วมทำกิจกรรม โครงการ อิ่มนี้ เพื่อน้อง สัญจร ครั้งที่ 9 ทอดไข่เจียว อาหารมือกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดบางเตย กรุงเทพฯ กับท่านส.ส.ดร.พลภูมิ และทีมงาน

บริษัท เอสพีกันสาด จำกัด ร่วมกับท่าน ส.ส.ดร.พลภูมิ และทีมงาน จัดทำ “โครงการอิ่มนี้ เพื่อน้อง สัญจร ครั้งที่ 9″ ณ โรงเรียนวัดบางเตย ข.บึ่งกุ่ม กรุงเทพมหานคร กิจกรรมครั้งนี้จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์สมวัย อีกทั้งยังเพื่อการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานของบริษัทของเรา ให้เห็นคุณค่าของการสละเวลาทำประโยชน์เพื่อสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน

อิ่มนี้เพื่อน้อง

อิ่มนี้เพื่อน้อง

อิ่มนี้เพื่อน้อง

อิ่มนี้เพื่อน้อง

อิ่มนี้เพื่อน้อง

อิ่มนี้เพื่อน้อง

Leave a Reply