เอสพีกันสาดช่วยเหลือสังคม ณ ชุมชนสุขทรัพย์ เขตลาดพร้าว

เอสพีกันสาดช่วยเหลือสังคม ณ ชุมชนสุขทรัพย์ เขตลาดพร้าว

ช่วยเหลือชุมชน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัท เอสพี กันสาด จำกัด ร่วมกับวัดลาดปลาเค้า และ สำนักงานเขตลาดพร้าว ได้ร่วมกันสร้างและ ส่งมอบบ้านใหม่ให้คุณสมชายในชุมชนสุขทรัพย์ เขตลาดพร้าว

บริษัทเอสพีกันสาดเห็นความสำคัญเริ่มดำเนินกิจกรรมทางสังคมโดยกำหนดแนวทางกิจกรรมให้สอดคล้องกัน มีการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและชุมชน การบริจาคเพื่อการกุศลต่างๆ มากมายหลายโครงการเพื่อตอบแทนสังคมทำให้ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

ในโครงการ บ้านเปี่ยมสุข ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า และนางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นตัวแทนส่งมอบบ้านใหม่ ให้คุณสมชายและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทั้งนี้  บริษัท เอสพี กันสาด จำกัด โดย คุณสมพร แก้วรัศมีโชติ ร่วมสร้างหลังคาทั้งหลัง ให้บ้านเปี่ยมสุขหลังนี้ มีหลังคากันแดด กันฝน ก้นร้อน อยู่เย็น เป็นสุข ด้วย

ขอส่งมอบบุญกุศลครั้งนี้ ให้กับ ลูกค้าของ  บริษัท เอสพี กันสาด จำกัด ทุกท่าน ให้มีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยทั้งปวง แล้วพบกับโครงการดีดีในโอกาสต่อไปนะครับ