แฟลชชิ่ง (Flashing) คืออะไร

แฟลชชิ่งต่อผนัง

แฟลชชิ่ง (Flashing) ต่อผนัง

แผ่นปิดครอบ หรือแฟลชชิ่ง (Flashing) คืออะไร

สำคัญกับงานติดตั้งกันสาด แค่ไหน ?

“แฟลชชิ่ง” (Flashing) เป็นอุปกรณ์

ที่ใช้ในการปิดรอยต่อ

ระหว่างหลังคากันสาดกับผนังบ้านป้องกันการรั่ว

หรือ น้ำฝนไหลเข้าช่วงร่อยต่อ

ในกรณีที่ฝนตก ลมแรง พายุมา

พัดน้ำไหลย้อนเข้ารอยต่อระหว่างตัวบ้าน

การติดตั้ง #แฟลชชิ่ง ให้มีประสิทธิ์ภาพ

จำเป็นต้องบากปูน หรือ กรีดผนังตัวบ้าน

เพื่อป้องกันการรั่วซึม ระหว่างตัวบ้าน

ทางเรา เห็นถึงความสำคัญในจุดนี้

ตลอดเวลา 30 ปีเราติดตั้งให้ลูกค้าทุกๆท่าน

เพื่อลดการรั่วซึม เรายินดีติดตั้งให้ ฟรี !!

ตั้งแต่ ตรม. แรก โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
www.spkansard.com