กิจกรรมคืนความสุขสู่สังคม

ทางบิรษัท เอสพี กันสาด จำกัด ได้ทำกิจกรรมคืนความสุขสู่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมครั้งนี้นำวัสดุหลังคาถวายให้กับวัด เขาปกล้น ได้นำไปใช้ประโยชน์ในศาสนสถาน ทั้งนี้ทางบริษัท เอสพี กันสาด จำกัด มุ่งมั่นทำคุณประโยชน์ต่อสังคมโดยนำส่วนหนึ่งของรายได้จากคุณลูกค้าทุกท่านแบ่งปันสิ่งดีๆคืนสู่สังคม

Read More